ΣΠΙΛΟΙ

Αφαιρέστε τους σπίλους χωρίς κανένα απολύτως σημάδι, με την χρήση των σύγχρονων laser. Ακίνδυνα και ανώδυνα και αποτελεσματικά.

Πως γίνεται;

Laser ή χειρουργείο;

Στις περισσότερες περιπτώσεις με την σύγχρονη τεχνολογία των laser. Ανάλογα με το είδος του σπίλου αφαιρούνται και χειρουργικά.

Σε κάθε περίπτωση οι σπίλοι αφαιρούνται χωρίς να μένει κανένα απολύτως σημάδι.

Καρκίνος του δέρματος

Ποιοι σπίλοι αφαιρούνται

  • Όταν υπάρχει μεταβολή στο χρώμα, το σχήμα ή το μέγεθος του.
  • Όταν βρίσκονται σε σημεία που εύκολα μπορούν να τραυματιστούν.
  • Όταν παρουσιάζεται κνησμός.
  • Για αισθητικούς λόγους.

Η αυτοεξέταση και η έγκαιρη διάγνωση οδηγούν σε αντιμετώπιση και θεραπεία.

Είναι απαραίτητο να εξετάζουμε μόνοι μας το δέρμα για τυχόν αλλαγές ύποπτα σημάδια, κ.λπ.
Ο κανόνας ABCD μπορεί να μας βοηθήσει να θυμηθούμε τα ύποπτα σημάδια ενός σπίλου.
Α Asymmetry Ασυμμετρία Η ασυμμετρία στο σχήμα ενός σπίλου. Εάν χωρίσουμε τον σπίλο στη μέση με μία γραμμή, τα δύο «μισά» τμήματα δεν ταυτίζονται.
Β Border Περιφέρεια Τα όρια του σπίλου είναι συνήθως υπερυψωμένα, ασαφή ή ανώμαλα.
C Color Χρώμα Το χρώμα του σπίλου δεν είναι ομοιόμορφο.
D Diameter Διάμετρος Υπάρχει αλλαγή στο μέγεθος του σπίλου

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ

elEL
Scroll to Top